Zdrowy styl życia

Co się na niego składa?

Być może regularnie serwujesz sobie trening po pracy, dobrze się odżywiasz, ale czujesz, że nadal coś jest nie tak. Czujesz się rozkojarzony, nie możesz zaangażować się w działanie, pracę? A przecież się ruszasz i dobrze jesz!

Zastanawiałeś się kiedykolwiek nad tym czy:

  • dobrze sypiasz,
  • nie jesteś głodny,
  • nie stresujesz się nadmiernie,
  • masz wspierających bliskich,
  • badasz się regularnie?

Zapewne dla wielu pierwsze skojarzenie związane ze zdrowym stylem życia to aktywność fizyczna i właściwe odżywianie. Natomiast zdrowy styl życia, który wpływa aż w 55% na stan zdrowia, to nie tylko utrzymywanie rygoru ćwiczeń i diety. Oczywiście ruch i racjonalne odżywianie są jednymi z dominujących elementów, ale same w sobie nie są wystarczające.

Masz wpływ

Wszystkie czynności, które podejmujemy w codziennym życiu, wpływają na nasz stan zdrowia. Zdrowy styl życia to świadome zachowania, które mają na celu albo utrzymanie dobrego stanu zdrowia, albo jego poprawę, a także podejmowanie zachowań prewencyjnych i unikanie wszystkich zachowań ryzykownych.

W obliczu wielu badań naukowych, wiemy już, że na człowieka należy patrzeć, jak na całość. Świadczy o tym nawet definicja zdrowia WHO, która wskazuje, że na zdrowie składa się nie tylko dobra kondycja organizmu w sensie jego fizyczności, ale również zdrowie psychiczne i właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie (także duchowość wg niektórych teorii).

„Zdrowie to stan zupełnej pomyślności fizycznej, umysłowej i społecznej, a nie jedynie brak choroby lub ułomności” definicja WHO (Światowa Organizacja Zdrowia)

Można wyszczególnić te grupy, jednak należy mieć świadomość, że one się wzajemnie przenikają. Przykładowo, na zdrowie psychiczne wpływa zarówno praca z umysłem, emocjami, myślami, relacje społeczne, jak i właściwe odżywanie, odpowiednia dawka ruchu i dobrej jakości i długości sen.

Czasami nie wystarczy zatem tylko regularnie ćwiczyć i dobrze się odżywiać. Wiadomo, że niektóre z tych czynności będą dominować – jeść, ruszać się i spać trzeba codziennie, a badać się raz w roku czy co kilka lat (zależy od rodzaju badania). Jednak warto zapamiętać, że najlepiej działają one w synergii. To właśnie połączenie wszystkich da najlepsze efekty zdrowotne.

To co właściwie składa się na zdrowy styl życia? Można zamknąć to w 8 punktach, które przedstawiłam w formie infografiki: Co składa się na zdrowy styl życia. Mam nadzieję, że zainspiruje Cię ona do wprowadzenia u siebie zdrowych nawyków 😉

Literatura:

  1. Woynarowska B., „Styl życia i zachowania zdrowotne”, [w:] Edukacja Zdrowotna, red. B. Woynarowska, Warszawa 2017, s. 57-68.
  2. WHO: Health Promotion, https://www.who.int/topics/health_promotion/en.
  3. Lalonde M. A New Perspective on the Health of Canadians, źródło internetowe: http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/pdf/perspect-eng.pdf (data dostępu: 29.12.2018 r.).